betragtning

betragtning
sg - betrágtningen, pl - betrágtninger
рассмотре́ние с, соображе́ние с

táge i betrágtning — принима́ть во внима́ние

det kómmer íkke i betrágtning — об э́том не мо́жет быть и ре́чи

* * *
(en -er) consideration;
(spekulation) reflection, meditation;
[anstille betragtninger over] reflect on;
[i betragtning af]
(under hensyn til) in view of ( fx in view of the difficult situation we have decided to ...),
(om modsætning) considering ( fx he is quite well, considering his age);
[i betragtning af at] in view of the fact that; considering that;
[komme i betragtning] be considered, receive (el. be taken into) consideration;
[ikke komme i betragtning] be ignored,
F be disregarded, receive no consideration,
(være umuligt) be out of the question;
[tage i betragtning] take into consideration, consider, not forget, allow for,
(overbærende) make allowance for ( fx his youth);
[når alt tages i betragtning] everything considered;
[uden at tage i betragtning] without considering,
F regardless of;
[ud fra den betragtning at]
(dvs begrundelse) on the grounds that,
(dvs antagelse) on the assumption that;
[ud fra en umiddelbar betragtning] on the face of it;
[lade ude af betragtning] leave out of consideration, ignore,
F discount ( fx their evidence), disregard;
[ved nærmere betragtning] on closer examination.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • betragtning — be|tragt|ning sb., en, er, erne, i sms. betragtnings , fx betragtningsmåde …   Dansk ordbog

  • Byplanlægning — Enhver udstykning af parcelhusgrunde, ethvert større byggeri, ethvert vejanlæg, ethvert nyt kraftvarmeværk og så videre medfører en række konsekvenser såsom behov for parkeringspladser, vandforsyning, renovation m.v. Det var derfor en fordel,… …   Danske encyklopædi

  • hense — hen|se vb., henser, henså, henset; henses; hensås (tage i betragtning, tage hensyn til) …   Dansk ordbog

  • skæve — skæ|ve vb., r, de, t (se ud ad øjenkrogen; tage i betragtning); skæve til noget …   Dansk ordbog

  • § 50. Startkommaets placering — Som det er fremgået af eksemplerne i § 49. Komma eller ikke komma, placeres startkommaet som hovedregel umiddelbart før den ledsætning kommaet afgrænser. I nogle tilfælde hører et ord eller en ordforbindelse i den overordnede sætning dog så nøje… …   Dansk ordbog

  • ГРУНДТВИГ — [дат. Grundtvig] Николай Фредерик Северин (8.09.1783, Удбю, на юге о ва Зеландия 2.09.1872, Копенгаген), дат. теолог реформатор, писатель, историк, политический и общественный деятель. Род. в семье лютеран. пастора. С 1792 г. учился у приходского …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”